Psychologie & Psychotherapie

Van der Vlugt psychotherapie is een praktijk voor geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten, volwassenen en ouderen. Onze stimulans is om aan de hand van gerichte adviezen mensen te ondersteunen en te begeleiden om tot verandering te komen

Lees meer

Arbeid, Organisatie & Gezondheid

Van der Vlugt Arbeid, Organisatie en Gezondheid verzorgt onderzoeken en coaching trajecten op het continuüm van werken & gezondheid. Wij bieden individuele begeleiding, aan de hand van cognitieve en cliënt gerichte counselingsvormen, loopbaan- en beroepskeuzeadvies, outplacement en re-integratie, assessments maar ook stressmanagement en conflicthantering. Organisaties en ondernemingen bieden we ondersteuning en advies middels diverse vormen van gespecialiseerd onderzoek en advies.

Lees meer

Executive Health Care

Van der Vlugt Executive Health Coaching richt zich op ondernemers, vrije practici en hoger management in bedrijven en organisaties die om arbeidsgerelateerde redenen of om privé- redenen welzijns- en gezondheidsproblematiek ontwikkelen.

Lees meer

Ieder mens kan door oorzaken die met het leven zelf samenhangen uit balans raken. Meestal gebeurt dat geleidelijk, niet van de een op de andere dag. Wanneer men daar zelf onvoldoende invloed op uit kan oefenen, ontstaat een pijnlijk gevoel van machteloosheid en schaamte. Om daar verandering in te brengen is kennis en kunde vereist. Vanuit een hoog en gespecialiseerd opleidings- en ervaringsniveau adviseren en begeleiden wij mensen op medisch/ psychologisch gebied. Eind 1995 vestigde bureau Van der Vlugt zich in Kasteel Genbroek te Beek. Privacy, een gedistingeerde en rustige omgeving en een compleet menu van behandelmogelijkheden staan tot uw beschikking.

Beïnvloedings- en veranderingsprocessen dienen een wetenschappelijke basis te hebben. Met inachtneming van de laatste wetenschappelijke inzichten richten wij ons echter op de praktijk. Op grond van een zorgvuldige analyse van actuele situaties bieden we effectieve methoden en strategieën voor zowel individuen als groepen. Deze wetenschappelijke basis en praktische nuchterheid komt tot uiting in een zorgvuldigheid, degelijkheid en knowhow. Hierdoor zijn onze adviezen, de individuele begeleiding en de trainingsprogramma’s overzichtelijk, gestructureerd en doelgericht.

Verantwoording en verantwoordelijkheid
Een persoon floreert wanneer hij/ zij actief en bewust verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven en de eigen werksituatie. Dat kan echter alleen wanneer men het gevoel heeft zichzelf en zijn omgeving voldoende te kennen, te begrijpen en te kunnen beïnvloeden. Door keuzes en acties bepaalt men dan zelf de mate waarin impulsen van buitenaf een positieve of negatieve werking op het functioneren hebben. In onze visie moet hulp erop gericht zijn mensen (weer) controle te geven op hun leven.
Beheer van menselijke relaties
De kracht van een persoon hangt vaak af van de relaties tussen mensen onderling. Het beheer van deze menselijke structuren vergt inzicht in de motieven, de behoeften, de belangen, de weerstanden en de effecten van gedrag. Een optimaal beheer van relaties leidt tot gezonde mensen in een gezonde omgeving. Om dit te bewerkstelligen, ontwerpen en realiseren wij in samenwerking met de klant oplossingstrajecten. Wij doen dat door onderzoek, advies, training en coaching.Team

Van der Vlugt richt zich op de ontwikkeling van mensen en organisaties op de raakvlakken van werk, leven en gezondheid.

Dhr. vd Vlugt

Drs. J.J. vd Vlugt

Directeur

BIG psychotherapeut 79025873716

& BIG GZ-psycholoog 59025873725


E: adviesburo@vdvlugt.nl